อบรมสัมมนา การประกันคุณภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

อบรมสัมมนา การประกันคุณภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ประจำปี ระดับหลักสูตรคณะและสถาบัน.. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี ใจรักษ์ ผู้ตรวจระดับสมศ. และTQR ของสกอ.. โดยสำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยพิษณุโลก


ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

 บทความที่เกี่ยวข้องกับ