ความร่วมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาดสมัยใหม่(การตลาด) ระหว่าง CP และ PLU

ช่วงเช้าของวันที่ 19 สิงหาคม 2562 คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการผ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะฯ ร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิษณุโลก นำโดย อาจารย์สุนทร รักเลี้ยง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย/ผู้รับใบอนุญาต ในเรื่องการจัดการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการตลาดสมัยใหม่(การตลาด) ซึ่งจะดำเนินการให้ทันเปิดรับในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

 บทความที่เกี่ยวข้องกับ